คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14:13:39 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14:13:39 น.

หมวดหมู่ย่อย งานบุคลากร แต่งตั้งข้าราชการ

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดของคำสั่งอยู่ในเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารแนบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดของคำสั่งอยู่ในเอกสารแนบด้านล่างนี้

แท็ก