คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๔๘/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14:22:15 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14:22:15 น.

หมวดหมู่ย่อย งานบุคลากร แก้ไขคำสั่ง เลื่อนเงินเดือนครู

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๔๘/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดของคำสั่งอยู่ในเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารแนบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๔๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รักษาการในตำแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

แท็ก