คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๔๖/๒๕๖๖ เรื่อง ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14:17:15 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14:17:15 น.

หมวดหมู่ย่อย งานบุคลากร ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๔๖/๒๕๖๖ เรื่อง ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดของคำสั่งอยู่ในเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารแนบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๘๔๖/๒๕๖๖ เรื่อง ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

แท็ก