คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:15:03 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:15:03 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวประกาศ รักษาการในตำแหน่ง

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ 135/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 รายละเอียดของคำสั่งอยู่ในเอกสารแนบฉบับนี้

เอกสารแนบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ 135/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แท็ก