ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ครั้งที่ ๔ (กรณีปรับปรุงตำแหน่งให้มีระดับที่สูงขึ้น)

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:01:01 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:01:01 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ครั้งที่ ๔ (กรณีปรับปรุงตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ้น) ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดของประกาศทั้งหมดอยู่ในเอกสารแนบดานล่างนี้

เอกสารแนบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ครั้งที่ ๔ (กรณีปรับปรุงตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ้น)

แท็ก