การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 9/2566 18 ตุลาคม 2566

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 16:07:28 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 16:07:28 น.

หมวดหมู่ย่อย ภาพกิจกรรม การประชุม

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดการประชุมคณะอนุกรรมการครูครั้งที่ 9/2566 โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการจาก และ เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่

แท็ก