การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567 26 เมษายน 2567

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16:00:00 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16:00:00 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวกิจกรรม การประชุม

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ. สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่

แท็ก