ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:16:59 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:16:59 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวประกาศ

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

หนังสือแจ้งเวียนประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แท็ก