ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:24:14 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:24:14 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวประกาศ แผนอัตรากำลัง

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ รายละเอียดของประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในเอกสารด้านล่างนี้

เอกสารแนบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

โครงสร้างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แท็ก