ประกาศยกเลิกประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13:54:53 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13:54:53 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวประกาศ

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

หนังสือแจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แท็ก