การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:42:15 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:42:15 น.

หมวดหมู่ย่อย ภาพกิจกรรม การประชุม

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ. สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2567 โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่

แท็ก