การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:57:11 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:57:11 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวกิจกรรม การประชุม

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการจากกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 11/2566 โดยมีรองผู้ว่าราขการจังหวัดชัยภูมิ เป๋นประธานในที่ประชุม การประชุมครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

แท็ก