การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2566

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15:33:05 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15:33:05 น.

หมวดหมู่ย่อย ภาพกิจกรรม การประชุม

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2566 เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยมีปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

แท็ก