มาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานประเภทบริหาร

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง).pdf

ไฟล์ประกอบสำหรับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทั้งหมด

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น.zip

แก้ไขล่าสุด 7 พฤษภาคม 2563

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด