ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

ที่อยู่

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 135 หมู่ 2 ถนนองค์การสาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์กองการเจ้าหน้าที่ : 090-2425191

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 044-813582

โทรสาร

โทรสาร : 044-816655

Facebook Page

Facebook Page กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ที่ตั้งกองการเจ้าหน้าที่

แก้ไขล่าสุด 31 สิงหาคม 2564

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด