สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

หมายเหตุ สมรรถนะและตัวชี้วัดสำหรับข้าราชการครู มาจาก แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบประเมิน คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20 สิงหาคม 2564